Dromenonderzoek

Op deze pagina staan de verslagen  van de dromenonderzoeken. In deze onderzoeken zoek ik naar de relatie van planeten met onze dromen. Wanneer wij slapen verbindt onze geestesziel zich met de etherisch, astrale krachten buiten de aarde. Met behulp van deze onderzoeken probeer ik deze relatie aan het licht te brengen en planeetspecifieke kwaliteiten te ontdekken.